Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre.

Långsiktig livsmedelsstrategi ska få fart på Sverige

Den nya svenska livsmedelsstrategin ska fungera som en plattform för en hållbar och konkurrenskraftig livsmedelspolitik fram till 2030 och ska bland annat leda till fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet.

– Livsmedelsstrategin är en viktig grund och vi ser restaurangbranschens betydelse ur flera vinklar. Den är bland annat arbetsgivare till många unga tjejer och killar med både svensk och utländsk bakgrund. Den är också mottagare och förädlare av svenska livsmedel och dess smaker och inte minst ett skyltfönster gentemot konsumenter och besökare, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

Den första handlingsplanen som släpptes i februari lyfter bland annat upp att insatser ska göras för ökad kunskap och kompetens om de svenska mervärdena och matkultur runtom i landet genom ett nationellt nätverk av myndigheter och aktörer.
– Ja, här är jag glad att kunna säga att vi redan är igång med insatser och att regeringen har avsatt särskilda medel, säger Sven-Erik Bucht och fortsätter:
– Regeringen stödjer bland annat projekt som ska öka kunskapen om regional matkultur, gamla odlingssorter och lantraser som är av särskilt värde och därmed är viktiga att bevara, men som också restaurang- och besöksnäringen visat intresse för.

Jan Bertoft, generalsekreterare på Sveriges Konsumenter, påpekar att det i livsmedelsstrategin finns en hel del som är positivt och lovande men att det också finns mycket som fortfarande behöver förtydligas.
– Det handlar mycket om hur man ska kunna öka livsmedelsproduktionen, exportera och öka sysselsättningen, men vi skulle vilja se ett ökat konsumentperspektiv. Man måste fråga sig vad som är bra för hälsan och planeten och vad konsumenterna frågar efter både nu och i framtiden.

I strategin nämns bland annat att det ska bli lättare att göra medvetna val vid restaurangbesök. Då behövs tydligare deklarationskrav med ursprungsmärkning, menar Jan Bertoft.
– Vi efterlyser tydligare initiativ och mål. Det finns ett starkt konsumentintresse, man vill veta var maten kommer ifrån.

60 procent av den offentliga livsmedelsproduktionen ska utgöras av certifierade ekologiska produkter år 2030. Livsmedelsstrategin ska bland annat bidra till bättre möjligheter för konsumenter att, oavsett bakgrund, göra medvetna val.
– Det är positivt att man satt upp mål för det ekologiska men vägen dit behöver bli tydligare, säger Jan Bertoft och fortsätter:
– Det är också positivt att man uppmärksammar att hälsan skiljer sig så mycket mellan olika socioekonomiska grupper men man säger inte riktigt vad man kan göra åt det. Vi tror mer på folkbildningssatsning för att svenska folket ska bli mer hälsomedvetna.


Den svenska livsmedelsstrategin

Livsmedelsproduktionen i Sverige har minskat de senaste 20 åren. Det är en av anledningarna till att regeringen tagit fram en långsiktig handlingsplan. Visionen är att den svenska livsmedelskedjan år 2030 är globalt konkurrenskraftig, innovativ, hållbar och attraktiv att verka inom.

www.smakasverige.jordbruksverket.se
Smaka Sverige är en digital kunskapsbank om svenska traditioner, produkter, råvaror och regioner som kan användas i syfte att främja lokal och regional mat.


Foto på S-E Bucht: Kristian Pohl/Regeringskansliet