Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre.

Visitas vd Eva Östling vill se en tydligare livsmedelsstrategi

I början av februari släpptes den första av flera handlingsplaner för den nya svenska livsmedelsstrategin. Regeringen har bland annat öronmärkt 60 miljoner kronor för att utveckla svensk måltidsturism och för att försöka locka turister till Sverige.

Visitas vd Eva Östling, som även är styrelseledamot i Visit Sweden och vice styrelseordförande i Svensk Turism, kommenterar livsmedelsstrategin.

Hur kan den nya livsmedelsstrategin påverka besöksnäringen, hotell- och restaurangbranschen?
– Strategin har ett fokus på regelförenkling och företagande, vilket vi tycker är bra. Det finns också ett fokus på livsmedelsexport, det vill säga bland annat det som utländska turister äter i Sverige. Hur den påverkar återstår att se. Intentionerna är bra, men det är svårt att säga vad som kommer att hända så länge vi bara har ett ramverk att förhålla oss till. Nu ska det tas fram handlingsplaner. Det är genom dem vi kan avgöra hur strategin kommer att påverka mer konkret. Än så länge har det bara kommit en handlingsplan, men det behövs fler handlingsplaner för att det ska skapas en tydlighet i vad vi kan förvänta oss. Och det ska ju också komma fler.
 
Vad ser du för fördelar med livsmedelsstrategin?
– Fördelarna är just att det är fokus på regelförenkling och företagande och att strategin faktiskt finns. Det tog ju ett tag.
 
Vad ser du för nackdelar med strategin?
– En stor nackdel är att strategin är ganska ospecifik. Det är fortfarande den dagliga politiken som avgör förutsättningarna för vår näring.
 
Visita sätter tydligt fokus på hållbarhet - hur kan livsmedelsstrategin bidra på den punkten?
– Det finns mål om ekologisk produktion i strategin, vilket är positivt, men eftersom det än så länge bara finns en enda av flera förväntade handlingsplaner är det svårt att svara på det. Det är viktigt att komma ihåg att hållbarhet inte bara handlar om ekologisk matproduktion och jordbruk, utan även om ekonomi och social hållbarhet.
 
Kompetensförsörjningen, hur tror du att den kan påverkas av strategin?
– Vi hoppas så klart att handlingsplanerna ska innehålla strategier för kompetensförsörjning. Vi vet ju att våra medlemmar skriker efter nya medarbetare och vi vet också att det finns ett stort intresse för matproduktion av hög kvalitet i Sverige. Med lite tur och skicklighet kan strategin bidra till att fler väljer att söka sig till våra yrken, men än så länge har vi inte sett detta.